کد خبر: 190099

طراح نظری کودتای ۲۸مرداد چه کسی بود؟

ک فعال رسانه ای در توییتر نوشت: خانوم لمبتون را میشناسید؟ در ایران فعالیت اجتماعی مستقل میکرد! لباس زنان روستایی میپوشید، پای حرفشان می‌نشست، کمکشان می‌کرد! تشکیلاتی به نام "انجمن حمایت از حیوانات" داشت و در راه حمایت از حیوانات بارها کتک خورد! او طراح نظری کودتای ۲۸مرداد بود.بله او جاسوس بود!