کد خبر: 190059

۳ سوال محمود رضوی از روحانی

سیدمحمود رضوی مشاور فرهنگی مجلس یازدهم در توییتر نوشت: ۳سوال از جناب آقای روحانی:  آیا با عذرخواهی آمریکای تروریست ، حاج قاسم باز میگردد؟ میشود بفرمائید صدمه ای که با شهادت حاج قاسم به ملت ایران خورده،چگونه جبران میشود ؟ غرامت خون به زمین ریخته حاج قاسم و ابومهدی چیست ؟