کد خبر: 190056

بی‌بی‌سی به دنبال جبران تحقیر انگلیس

عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: هدف این گزارش شبکه ملکه فروکاستن توانمندی ایران در مواجهه با کرونا از یک سو و جبران تحقیر انگلیس و غرب در این موضوع است.خبرنگار که در ایران ندارد.رابطه علی-معلولی هم بین ادعاها نیست.یا شهودی یابه شیوه امنیتی تهیه شده.اذعان چند باره به اسامی مستعار در خود گزارش سند امنیتی است.