کد خبر: 190032

دست از جیب مردم بردارید!

یک‌ فعال فضای مجازی در توییتر نوشت: آنقدر کارنامه دولت،خالی از عملکرد و پر از افتضاح است که مشاور روحانی بجای جواب‌گویی،سوال میپرسد! آقای آشنا؛ دوره‌تان گذشت و از وعده‌های خوش‌قافیه جناب تدبیروامید، مشتی خاکستر مانده؛ ژست طلبکاری نه به قیافه‌تان می‌آید نه به کارنامه‌تان. بجای بازی با کلمات، دست از جیب مردم بردارید!