کد خبر: 189999

آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا ۳ تیر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۳ تیر اعلام کرد.
اتاق خبر 24

٢۴۴۵ مورد مبتلای جدید به کرونا داشتیم. ١٢١ نفر در ۲۴ ساعت گذشته فوت کردند.
تعداد کل مبتلایان در کشور به ٩٧٠ ٢٠٩نفر و تعداد کل قربانیان به ۹٨۶٣ نفر افزایش یافت.
بهبود یافتگان‌ هم ١۶٠ ١۶٩ نفر هستند. ٢٨۴۶ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
در مجموع شاهد کاهش میزان بستری در کل کشور هستیم.

منبع: میزان