کد خبر: 189986

رفتار متناقض تروئیکای اروپایی

تمایل سه‌ کشور اروپایی به حفظ برجام دست‌کم تا انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا از یک‌ سو و حفظ نظام بازرسی‌های آژانس در ایران از سوی دیگر نوعی سرگردانی در رفتار آنها به ‌وجود آورده که با مقایسه قطعنامه شورای حکام و بیانیه تروئیکا ساعاتی پس از آن، می‌توان آن را مشاهده کرد.
اتاق خبر 24

نگاهی به تاریخ روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی اساساً در موضوع پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بیش از مباحث فنی تابع روابط تهران با غرب است. از سال 2003 تاکنون ابتکارات مختلفی برای حل و فصل سئوالات فنی آژانس مطرح شده و در قالب آن نیز هزاران ساعت بازرسی روتین و سرزده صورت گرفته اما به دلیل ماهیت سیاسی پرونده هسته‌ای ایران باز هم ابهامات جدیدی به پرونده افزوده شده است.

گزارش جدید دبیر کل آژانس بین‌المللی اتمی که منجر به صدور قطعنامه‌ای جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام این آژانس شد را می‌توان در همین چهارچوب تحلیل کرد. واقعیت این است که بخش مهمی از اتهامات آژانس علیه ایران شامل اطلاعات خامی است که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی در اختیار این نهاد گذاشته می‌شود. اطلاعاتی که تهران آن را غیر قابل اعتماد نمی‌داند و به همین‌خاطر با انجام بازرسی‌های جدید بر طبق این اطلاعات مخالفت می‌کند.

در این میان اروپایی‌ها که از یک‌سو با فشار آمریکا برای تمدید تحریم‌ها روبه‌رو هستند و از سوی دیگر تهدید ایران برای برداشتن گام جدید و قطع بازرسی‌ها را در مقابل خود می‌بینند در اقدامی قابل پیش‌بینی یک اخطار دیپلماتیک از طریق آژانس به سمت ایران مخابره کردند. اخطاری که معلوم نیست در تهران جدی گرفته شود.

* مخالفت محکم ایران با بازرسی‌های جدید

مبنای اصلی گزارش مدیر کل آژانس در خصوص ایران بازرسی‌های مرتبط با اجرای پروتکل الحاقی است. یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که ایران در برجام اعطا کرده، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. بر اساس این پروتکل دامنه بازرسی‌های آژانس فراتر از تاسیسات اعلام‌شده هسته‌ای است و می‌تواند شامل بازرسی‌های سرزده از اماکن درخواستی این نهاد بین‌المللی نیز بشود. به عنوان مثال در قالب اجرای این پروتکل چندین نوبت بازرسی از مراکز تحقیقات هسته‌ای دانشگاهی در ایران نیز صورت پذیرفته که البته با اعتراضاتی از سوی جامعه دانشگاهی ایران روبه‌رو شد.

حالا به نظر می‌رسد که ایران قصد مقاومت جدی در مقابل این رویه را دارد کمااینکه اطلاعات جدید جاسوسی و ماهواره‌ای از سوی برخی طرفها به دست آژانس رسیده که مبنایی برای بازرسی از دو مکان شده است.

منبع: جام نیوز