کد خبر: 189955

حمایت مالی از افشاگران فساد

اقبال شاکری نماینده مجلس در توییتی خبر داد: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تهیه و با امضا تعداد کثیری از نمایندگان تحویل هیئت رئیسه گردید.