کد خبر: 189926

ورود مجلس یازدهم به اتاق ضد تحریم

سید احسان خاندوزی نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

امروز باتفاق آقایان شریعتی، عمویی، نمایندگان برخی دستگاهها و مرکز پژوهشهای مجلس، تحولات جدید تحریم رصد شد. پیشنهادم آن است که مجلس یازدهم بجای اقدامات "شتابزده، موردی و شعاری" مثل... یک کمیته تخصصی از نمایندگان کمیسیون های مرتبط تشکیل دهد. اتاق تحریم آنها، اتاق ضدتحریم میخواهد.