کد خبر: 189924

زندگی به سبک شهید چمران

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

خانه‌ای در تهران نداشت. وزیر دفاع که شد در میدان پاستور یک زیرزمین را برای زندگی با خانواده برگزید. آن ساختمان ۲ طبقه داشت، اما دکتر زیرزمین آن را برای سکونت انتخاب کرد. آبان ۵۹ به عنوان وزیر انتخاب شد، اما تا شب عید هیچ حقوقی نگرفت چقدر دور شده‌ایم از زندگی به سبک مصطفی چمران.