کد خبر: 189916

خرید کالای ایرانی با سهمیه بنزین

مالک شریعتی نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

در طرح جدید سهمیه ای متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص خواهد یافت.
اگر کسی سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به غیر است یا در پایان هر ماه از طریق کارت بانکی کالای ایرانی خرید نماید.