کد خبر: 189888

شبکه برق پایتخت پایدار است

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران گفت: افت ولتاژ در مرکز مخابرات شهید رمضانی مربوط به شبکه برق رسانی توزیع نیروی برق تهران بزرگ نبوده است.
اتاق خبر 24

حمیدرضا منصوری، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران با اشاره به افت ولتاژ پیش آمده در مرکز مخابرات شهید رمضانی در روز گذشته و قطع اینترنت در مناطق تحت پوشش این مرکز گفت: شبکه برق تهران بزرگ همواره به صورت شبانه روزی و هوشمند در حال پایش می‌باشد و به اطلاع می‌رساند، افت ولتاژ در مرکز مخابرات شهید رمضانی در ساعت ذکر شده مربوط به شبکه داخلی آن مرکز بوده است و شبکه توزیع پایتخت پایدار و بدون مشکل بوده است.

منبع: میزان