کد خبر: 189881

عدم اجرای تعهد افغانستان در برابر حقابه

یک‌فعال فضای مجازی در توییتر نوشت: خبر بد اینکه آب هیرمند در حال قطع شدنه و بزودی روند خشک شدن هامون با گرمای ۵۰ درجه زابل و بادهای ۱۲۰ روز آغاز میشه اون نماینده زبان دراز ۱۲۰۰ رایی کابل کجاست؟! قطره ای از این آب حقآبه ای که افغانستان بهش متعهد بوده نیست تمام این چهارماه آب سیلاب و سر ریز سد کجکی و ارغنداب جاری بود افغانستان هنوز هم تعهدش در برابر حقابه رو اجرا نمیکنه.