کد خبر: 189879

مصر چگونه به فلاکت رسید؟ +عکس

اتاق خبر 24

صفحه توییتری لیبانیران نوشت: ‏مصر با آن همه عظمت و تاریخ، دست از مقاومت کشید، تسلیم خواسته های امریکا شد، به جای کاشت گندم، گندم وارد کرد که سرشکسته بود تا نتوانند دوباره خودشان بکارند. کشور به نهایت فقر رسید. خرید غذای ته مانده در مصر متداول شد. وقتی سلاح را در برابر غذا بدهی، بی‌غذا هم خواهی شد. تصویر قاهره