کد خبر: 189866

راه رفع نگرانی بلندمدت از قطعنامه سپتامبر چیست؟

سید احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

قطعنامه شورای حکام جز اثر روانی کوتاه بر بازار، پیامدی ندارد اما پیام مهمی برای خاتمه دادن به دوران انفعال دارد. تنها راه رفع نگرانی بلندمدت از قطعنامه سپتامبر: ۱. شجاعت در اصلاحات بودجه ای. ۲. شجاعت در تغییر دیپلماسی اقتصادی و نفتی. بدون این اقدامات، اقتصاد ۹۹ به ثبات نمی رسد.