کد خبر: 189812

سیر صعودی مصرف برق ادامه دارد

روز گذشته پیک مصرف برق کشور به ۵۶ هزار و ۱۳۷ مگاوات رسید که این رقم بیشترین میزان مصرف برق کشور از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
اتاق خبر 24
روز گذشته در ساعت ۱۵:۴۷ دقیقه پیک مصرف برق کشور به ۵۶ هزار و ۱۳۷ مگاوات رسید که این رقم بیشترین میزان مصرف برق کشور از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
این گزارش حاکی است، میزان مصرف برق در زمان مشابه سال گذشته ۵۳ هزار و ۵۳۴ مگاوات بوده که در مقایسه با میزان مصرف روز گذشته از افزایش ۲ هزار و ۶۰۳ مگاوات برخوردار بوده است.
بر همین اساس، در روز گذشته میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور ۸۲۸ مگاوات گزارش شده است.
منبع: میزان