کد خبر: 189799

هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ است و هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و  هرچند کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌ ولی در مرز آلودگی قرار دارد.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۰۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۶۹ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۵۷ روز هوای قابل قبول و ۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

همچنین بیشترین دما برای روز جاری ۳۶ و کمترین دما  ۲۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده که نسبت به روزهای اخیر افزایش یافته است.

منبع: جام نیوز