کد خبر: 189768

زبان از جنایت اسپایکر قاصر است

یک روزنامه نگار عراقی در حساب توئیتری خود به عاملان جنایت اسپایکر اشاره نمود و گفت: براساس منابع و مراجع و کتاب های لغت، در زبان عربی 12.3 میلیون واژه وجود دارد - چه واژه هایی که مورد استفاده قرار می گیرد و چه واژه هایی که کنار گذاشته شده است - اما این زبان با تمام واژه ها و عبارت هایی که دارد، نتوانست یک کلمه بیاورد که توصیف کننده کسانی باشد که جنایت اسپایکر باشد.