کد خبر: 189748

قضاتی که افتخار انقلاب هستند

کاربر توییتر دررابطه با دستگیری غلامرضا منصوری نوشت: ‏محمدی گیلانی، قاضی بود، به خاطر عدالت چشم روی روابط خانوادگی بست و دو پسرش را به اعدام محکوم کرد! غلامرضامنصوری، قاضی بود، به خاطر پول چشم روی عدالت بست و رشوه گرفت و فرار کرد و دستگیر شد! افتخار انقلاب محمدی گیلانی ها هستند نه منصوری ها...