کد خبر: 189740

مولایی: تحریم دیوان کیفری اقدامی احتیاطی از جانب آمریکا است

یک حقوقدان گفت: تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا در راستای اهداف و سیاست‌های کلان ترامپ و اقدامی احتیاطی و بازدارنده برای آینده است.
اتاق خبر 24

یوسف مولایی اظهار کرد: آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست که نگران اقدامات یا دعاوی علیه خودش باشد. البته آمریکا از ابتدای امر که دیوان شکل گرفت همواره این نگرانی را داشت که هم سیاست‌های نظامی‌اش در عراق و افغانستان و کشورهای دیگر و هم اقدامات نیروهایش جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه باشد از این رو در قالب قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف مصونیت نیروهای نظامی‌اش را اخذ می‌کند.

وی گفت: جمهوری خواهان چندان موافق همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی نیستد و در چارچوب نو واقع گرایی به قدرت نظامی و داخلی آمریکا باور دارند و به آن اولویت می دهند از این رو طرفدار حفظ مصونیت نیروهای نظامی‌شان هستند.

مولایی اظهار کرد: از طرفی ترامپ با سازمان های بین المللی و قراردادهای بین المللی سر سازگاری ندارد و بر قدرت آمریکا تاکید دارد.

وی گفت با توجه به اینکه آمریکا در دیوان عضو نیست خطر فوری برای آن وجود ندارد البته در مواردی ممکن است شورای امنیت علیه کشوری به دیوان اقامه دعوا کند که در این صورت دیوان وارد می شود اما آمریکا از حق وتو برخوردار است و می تواند این درخواست را وتو کند. در عین حال به نظر می آید این اقدام آمریکا در تحریم دیوان کیفری بین المللی اقدامی احتیاطی و مبتنی بر ژست سیاسی  ترامپ و در راستای رویکردها و سیاست های کلان وی است.

این حقوقدان تاکید کرد که به نظر آمریکا بیشتر از باب اطمینان و احتیاط دست به تحریم دیوان و کارکنان آن زده است تا پیام هشداردهنده داده باشد تا از ورود به هر نوع تحقیقات درباره آمریکا خودداری شود.

منبع: تابناک