کد خبر: 189734

راهکار خودکفایی در محصولات کشاورزی

خودکفایی به عنوان یکی از راهکارهای استقلال اقتصادی بویژه در بحران تحریم ها، نیازمند راهکارهای جدی است.
اتاق خبر 24

ایران با وجود تنوع متعدد اقلیمی و پتانسیل بالای بخش کشاورزی می تواند در صورت استفاده حداکثری از مزیت های نسبی علاوه بر دستیابی به خودکفایی محصولات مختلف کشاورزی می تواند در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشد تا از فشار بر منابع نفتی کشور بکاهد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود اقلیم ۴ فصل و پتانسیل منابع آبی و خاکی امکان صادرات به بازارهای هدف بر مبنای برنامه ریزی اصولی در کوتاه مدت دور از انتظار نیست و در مقابل بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مانعی سد راه خودکفایی و خوداتکایی می دانند.

در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد و همواره با خودکفایی در محصولات استراتژیک دروازه های کشور به روی واردات را بست تا اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه خللی در امنیت غذایی کشور ایجاد نکند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از راهکارهای افزایش بنیه اقتصادی بهره برداران و دستیابی به خودکفایی محصولات استراتژیک کشور با خبر شویم:

منابع آبی و خاکی کشور جوابگوی نیاز داخل است

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه پتانسیل های خدادادی بی نظیری در کشور وجود دارد، اظهار کرد: با وجود پتانسیل منابع آبی و خاکی و استعداد انسانی، مشکلی در تولید محصولات اساسی و غیراساسی نداریم.

وی افزود: ظرفیت فعلی آب و خاک کشور به اندازه ای است که علاوه بر مصرف داخل جوابگوی صادرات است.

حسینی با اشاره به اینکه نیازی به افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی وجود ندارد، بیان کرد: طی سال های اخیر متوسط چغندر قند ۳۵ تن در هکتار بود، اما هم اکنون به ۵۵ تن رسیده است که برای دستیابی به تولید بالا نیازی به کشت و زیرکشت بردن مساحت نداریم.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی تاثیر بسزایی در خودکفایی محصولات کشاورزی وجود دارد، گفت: درطول سال هایی که به خودکفایی در محصولات کشاورزی دست یافتیم، نگاه شورای اقتصاد مبتنی بر تولید و مصلحت بودجه نبود و در مواقعی که شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی محصولات را بر مبنای مصلحت بودجه و پیشگیری از تورم اعلام کرده، دچار چالش شدیم.

منبع: خبرآنلاین