کد خبر: 189726

چرا حقوق مدیران مشخص نیست؟

سید احسان خاندوزی نماینده تهران در توییتر خود نوشت: ‏آیا عقبگرد از ‎شفافیت حقوق مدیران صندوق کشوری (حذف اطلاعات صفحه زیر) مهمتر از نحوه صحبت کردن مدیرعامل صندوق درباره بازنشستگان نیست؟ بیش از دو سال از مهلت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به دولت میگذرد و نظارت براجرای آن یک مطالبه مهم از مجلس یازدهم است که پیگیری خواهد شد.