کد خبر: 189718

علت خودکشی کارگر شرکت نفت چیست؟

عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر خود نسبت به خودکشی کارگر شرکت نفت واکنش نشان داد.‏
اتاق خبر 24

عادت ندارم بدون اطمینان شخصی از علت پدیده ها و صرفا بر اساس موج عمومی قضاوت کنم. اما نمی توان از کنار علت خودکشی ‎عمران روشنی مقدم کارگر شرکت نفت در هویزه گذشت.توقع است وزارت نفت گزارش صریح و سریعی به مردم بدهد و اگر ظلم و بی توجهی صورت گرفته عدالت جاری شود.