کد خبر: 189634

وزارت خارجه در جنگ اقتصادی

محسن زنگنه نماینده تهران در رابطه با ‏نقش وزارت امور خارجه در تحقق جهش تولید، تقویت ‎دیپلماسی اقتصادی در توییتر خود نوشت: تعیین راهبردهای اقتصادی، ایجاد ساختارهای پویا و تشکیلات منظم، تربیت نیروی انسانی به ویژه توجه به آموزش و بکارگیری ‎دیپلمات اقتصادی می‌تواند این وزارت خانه را پیشانی جنگ اقتصادی قرار دهد.