کد خبر: 189633

علاقه مربی ایتالیایی برای بازگشت به ایران

استفانو کوزین مربی ایتالیایی تیم شهرخودرو به فاصله یک ساعت دو پست به زبان های فارسی و انگلیسی را در اینستاگرامش منتشر کرد و از علاقه زیادش برای بازگشت به ایران گفت.