کد خبر: 189595

اصلاح قیمت در بورس چیست؟

اصلاح قیمت عبارت است از حرکتی که می تواند جریان غالب بازار را خنثی کند.
اتاق خبر 24
اصلاح قیمت در بورس به این معنی است که زمانی که احساس شود قیمت‌های به صورت غیرواقعی رشد کرده‌اند و به طبع آن سرمایه گذاران اقدام به فروش سهام خود می‌کنند را دوران استراحت گویند و در صورت رشد بیش از حد سهام را دوران اصلاح قیمت نیز می‌نامند.
به طور کلی سهام به صورت ضربتی صعود و یا افت نمی‌کند و این تغییرات به صورت تدریجی خواهد بود، اصلاح قیمت به طور کلی می‌تواند یک حرکت نزولی در سیر صعودی و یا یک حرکت صعودی در سیر نزولی باشد.
منبع: میزان