کد خبر: 189584

پاسخ مالک شریعتی به نائب رئیس مجلس

مالک شریعتی نماینده تهران در توییتر خود نوشت: ‏
اتاق خبر 24

کاش نایب رییس محترم به ادمین صفحه شان می فرمودند درصحن علنی با تایید تذکر آیین نامه ای دکتر نجابت مبنی بر دریافت نامه شورای نگهبان، به عنوان رییس جلسه تایید کرده اند «برخی مدارک مدنظر معترضین جدید بوده» و لذا بررسی ‎اعتبارنامه های مذکور از دستور جلسه خارج شده است.