کد خبر: 189577

مبارزه با فساد از درون قوه قضائیه

یک فعال رسانه ای در توییتر خود درباره بازداشت اکبر طبری نوشت:  
اتاق خبر 24

اگرچه همه انتظار دارند این محاکمه بدون مسامحه باشد اما رئیسی تا اینجا نشان داده باور دارد که با «دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد» و اولویت مبارزه با فساد نیز باید از درون قوه قضاییه شروع شود.