کد خبر: 189539

آیا تست غربالگری برای سربازان وظیفه ادامه دارد؟

امیر دریادار دوم رحیمی پور درباره جزئیات تست غربالگری برای سربازان و ادامه روند این تست توضیحاتی داد.
اتاق خبر 24

مطابق قانون تمام افراد ذکوری که به سن ۱۸ سال تمام میرسند، باید تکلیف وضعیت سربازی خود را روشن کنند و از سال ۱۳۰۴ به بعد گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولان وظیفه اجباری شد.

اما با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور،اعزام مشمولان وظیفه به خدمت صورت نگرفت و بسیاری از خانواده‌ها که فرزندانشان در پاگان‌ها بودند، با ابراز ناراحتی درخواست مرخصی برای فرزندانشان داشتند.

در همین راستا مسئولان مربوطه از ایمن بودن پادگان‌ها سخن می گفتند و خانواده‌ها را از این بابت دلگرم میکردند. اما پس از گذشت مدت کوتاهی، با اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح اعزام سربازان به مراکز آموزشی ۱ ماهه شد و اعزام‌ها دوباره به حالت قبل بازگشت.

اما در حال حاضر اعزام‌ها همانند گذشته به طور ساده نیست و مشمولان وظیفه قبل از اعزام به مراکز آموزشی، مورد غربالگری و بررسی ویژه‌ای به منظور پیشگیری از انتقال بیماری کرونا و ایجاد شرایط بهداشتی مناسب قرار می گیرند تا وضعیت سلامت کلیه مشمولان اعزامی، قبل از اعزام به خدمت از طریق مراکز بهداشتی معاینه و غربالگری شود.

مشمولان وظیفه قبل از اعزام، با به همراه داشتن برگ محل مراجعه که از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) دریافت کرده اند، باید به مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.

در صورت تایید سلامتی افراد در زمینه ویروس کرونا و ...، برگ محل مراجعه ممهور به مهر تایید مرکز بهداشت میرسد و افراد بعد از آن میتوانند به سازمان وظیفه عمومی برای اعزام به خدمت مراجعه کنند.

در همین راستا به سراغ امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح رفتیم تا درباره ادامه روند این تست‌ها و اطلاعاتی کسب کنیم.

امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح د درباره ادامه روند تست غربالگری کرونای سربازان  اظهار کرد: مشمولان خدمت وظیفه عمومی قبل از وارد شدن به مراکز آموزش، از گذشته مورد معاینه پزشکان و روانپزشکان قرار می‌گرفتند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط، تست غربالگری کرونا نیز از زمان شیوع این ویروس به غربالگری پزشکی افزوده شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر مشمولان وظیفه به پزشک مراجعه می کنند و اگر آثاری توسط پزشک مشاهده شود، تب سنجی، بررسی اکسیژن خون و ... انجام می شود.

منبع: انتخاب