کد خبر: 189499
یادداشت های اتاق خبر 24:

از کرونا غفلت کردیم هم مردم هم مسئولین

کرونا نرفته بود که بخواهد دوباره باز گردد، غفلت ما باعث جان گرفتن دوباره این ویروس چموش گشت.  
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

مبارزه با هر عاملی نیازمند ضوابطی است که اگر اجرا و رعایت نشود، آن عامل، علت بروز مشکلاتی می شود.

مانند این است که می دانیم عامل اصلی مشکلات موجود جهان و ما در جایگاه یک کشور قدرتمند و توانمند به نام جمهوری اسلامی ایران، سیاست های آمریکا است.

نه این که سوء مدیریت ها بی تأثیر باشد؛ نه! اتفاقاً این سوء مدیریت ها خود باعث می شود تا مشکلات خود را بیشتر نشان دهد و تأثیر بگذارد.

با آن که می دانیم عامل اصلی کیست و چیست، اما تصمیماتی می گیریم که آن عامل، علت تشدید مشکلات می شود، به این مفهوم که مسئولین عزیز کشورمان تصمیماتی را می گیرند که مشکل گشا نیست.
آمریکا که خود از ویروس کرونا خطرناکتر و زهر آگین تر است و در این چند ساله همگان دیده اند که چگونه با جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده است، گرچه خود اکنون با بحران جدی روبرو است.

اگر مقابل آمریکا کوتاه بیاییم یا کوتاه آمده بودیم، تاکنون نسخه ایران پیچیده شده بود، مقاومت و ایستادگی همراه با اقدام و عمل فعال بوده که از پیروزی آمریکا جلوگیری کرده است.
ضوابط و شرایط مقابله با آمریکا مقاومت است و شرایط و ضوابط مبارزه با ویروس کرونا نیز اعمال قوانینی است تا از گسترش آن جلوگیری کند.
دولت در زمینه مقابله با ویروس کرونا مسئولیت اصلی را دارد و متولی این امر است، اگر دولت در این زمینه سهل انگاری داشته باشد، این ویروس زیان های بسیاری را می تواند بر کشور وارد کند.

اگر هراس از تعطیلی کسب و کارها وجود دارد، که نگرانی درستی است، با عدم رعایت شرایط و ضوابط اوضاع بدتر خواهد شد.

اگر اکنون می بینیم که ویروس کرونا بار دیگر سربرآورده و اوضاع به گونه ای شده که مسئولین ابراز نگرانی می کنند، به خاطر وادادگی هایی است که مقابل این ویروس چموش از خود نشان داده ایم، هم مسئولین و هم مردم، هر یک در این اتفاق مقصر هستند.

مسئولین، آنجا که مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا را با جدیت پیاده نکردند و مردم را وادار ننمودند که از این مصوبات تبعیت کنند، طبیعی است که مردم نیز زمان یکه می بینند مصوبات از سوی مسئولین جدی گرفته نمی شود، با مقامات همراهی می کنند!

زمانی که می بینند در تعطیلات، هیچ محدودیتی برای جلوگیری از سفرهای تفریحی وجود ندارد و جاده ها همه باز است، چمدان های خود را می بندند و راهی سفر می شوند و د راین میان تنها نکته ای که دیده میشود خواهش و تمنا مسئولین از مردم است که به سفر نروید، اما کو گوش شنوا!
و تنها سفر نرفتن مردم نیست، اگر اجرای شویه نامه های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا همچنان سست و قابلیت اجرایی نداشته باشد، باشد شاهد گسترش این بیماری در کشور باشیم و آنگاه رئیس جمهور دیگر نمی تواند بگوید این تعداد از تخت های بیمارستانی کشور خالی است!
اگر روند افزایش بیماران کرونا در کشور آنگونه که وزارت بهداشت در چند روز گذشته اعلام کرده باشد، این وضعیت نگران کننده است و باید برای جلوگیری از ابتلا هر چه بیشتر مردم به ویروس کرونا چاره اندیشی کرد و جلوی آن را گرفت.

نمی توان با سیاست خواهش از مردم به جنگ این ویروس رفت، باید در بسیاری از مسائل قوانین محکم و قابل اجرایی تصویب شود تا بتوان بر کرونا مسلط شد.

مراکز پژوهشی و پزشکی کشور نیز در این مدت باید تلاش خود را مضاعف کنند تا بتوانند داروی درمان این ویروس و واکسن آن را تولید کنند چرا که نمی توان به دیگر کشورها چشم امید داشت.

داروی این ویروس نیز برای کشورهای دیگر به ویژه غربی، ابزاری برای سلطه خواهد شد. آنها به آسانی واکسن یا داروی کرونا را در اختیار ایران قرار نخواهند داد.