کد خبر: 189498
یادداشت های اتاق خبر 24:

فداکاری نیروهای انقلاب پس از مجلس دهم و دولت یازدهم

اصلاح طلبان که در این دوره از مجلس در اقلیت مطلق حضور دارند، برای آن که مجلس یازدهم موفقیتی به دست نیاورد تمام قد برای ناکامی آن ورود خواهند کرد.  
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اصلاح طلبان در مجلس دهم اکثریت را در دست داشتند، همراهی آنها با دولت تدبیر و امید بسیار نزدیک و دقیق بود.

این دو قوه گرچه همراهی و همکاری نزدیکی با هم داشتند اما برونداد این همکاری های بسیار دوستانه و صمیمی برای کشور و مردم حاصلی را عاید نکرد و حتی در مهمترین مسئله ای که دولت و اصلاح طلبان بر سر آن اصرار کامل داشتند، شکست را تجربه کردند و برجام بدون دستاورد همچنان مانند کشتی بدون ناخدا و سرنشین در دریای مواج سرگردان است.
دولت و اصلاح طلبان با توافق هسته ای قصد داشتند تا میوه آن را در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم و سپس انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بچینند، اما هر آنچه که بافته بودند پنبه شد.
از سوی دیگر، هم دولت و هم مجلس دوره دهم درصد زیادی از ظرفیت ها و توانایی های خود را به جای آن که برای حل مشکلات داخلی هزینه کنند، برای برجام هزینه کردند و همین باعث شد تا از درون کشور غفلت شود.
غفلت ها یکی پس از دیگری از سوی مجلس دهم و دولت یازدهم ادامه داشت تا جایی که اکنون شرایط ایجاد شده به خاطر ویروس کووید 19 یا همان ویروس کرونا، اوضاع اقتصادی را نابسامان تر کرده و شرایط معیشتی نیز سخت تر شده است.

دولت با کسر بودجه روبرو است، درآمد نفتی به شدت کاهش یافته و دیگر درآمدها تاکنون نتوانسته است جبران آن باشد.
حتی بی تدبیری ها تا جایی است که جنگل های کشور در حال سوختن است و سال ها است که متولیان می گویند برای تأمین نیازهای سازمان های مختلف در امر اطفای حریق منابع طبیعی، نیازمند بودجه هستیم اما دریغ از یک ریال تا آنها بتوانند لوازم و تجهیزات خود را تأمین کنند.
هنگامی که درختان زیادی در جنگل های غرب و جنوب و شمال بر اثر آتش سوزی از بین رفت، آنگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت 15 میلیارد تومان بودجه به امر تهیه تجهیزات اطفای حریق اختصاص می دهد.

آیا پس از اختصاص بودجه می توان به سرعت وسایلی که نیاز است تهیه کرد یا این که آن هم مانند بودجه دیر به سازمان های متولی خواهد رسید؟! و جنگل ها همچنان در آتش بی تدبری ها خواهد سوخت؟!

محاسبه خساراتی که در چند سال گذشته به خاطر عدم تأمین تجهیزات لازم برای خاموش کردن آتش در جنگل ها به کشور وارد کرده با بودجه ای که برای تأمین تجهیزات اطفای حریق نیاز بود، نشان می دهد که چقدر میان این دو فاصله وجود دارد و رقم خسارات بسیار بالاتر از بودجه ای است که باید پرداخت می شد.
مجلس شورای اسلامیدوره یازدهم کار خود را آغاز کرده است، این مجلس با مشکلات زیادی روبرو است، مشکلاتی که از مجلس پیشین به ارث رسیده و همین شرایط برای ریاست جمهوری بعدی نیز رقم خواهد خورد.

انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهمکه در سال 1400 برگزار خواهد شد، برای افرادی که نامزد شده و خود را در رقابت های انتخاباتی عرضه می کنند، دل بزرگی می خواهد به ویژه برای آن فردی که در انتخابات پیروزی خواهد شد.
رئیس جمهور بعدی نیز کار سخت و دشواری در پیش خواهد داشت.
دولت بعدی هر آنچه که از دولت تدبیر و امید باقی مانده به ارث می برد، ارثی که اداره کشور را برای دولت بعدی سخت می کند.
اما گریزی از آن نیست همانگونه که برای گذار از مجلس دهم به یازدهم گریزی وجود نداشت و برخی در انتخابات مجلس یازدهم خود را فدا کردند، برای آنکه ویرانی های باقی مانده از دوران مجلس دهم و دولت تدبیر و امید بازسازی شود نیازمند فداکاری از سوی نیروهای انقلابی هستیم.