کد خبر: 189497
یادداشت های اتاق خبر 24:

آمریکای بدون نقاب

ایالات متحده در طول عمر خود سعی کرده است یک چهره زیبا از خود به افکار عمومی جهان نشان دهد در حال یکه زیر آن نقاب پلیدی های بسیاری نهفته است.  
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

فرهنگ آمریکا سعی داشته تا خود را در دیگر جوامع تحمیل کند، این تحمیل هم از راه زور و هم از راه تهاجم فرهنگی دیده شده است که البته در بسیاری مواقع نتیجه بخش برای آمریکا نیز بوده است.

اما دوران جولان و یکه تازی های ایالات متحده به پایان رسیده و چهره پلید آمریکا نه تنها برای افکار عمومی جهان بلکه برای مردم این کشور نیز آشناتر و واقعیتی تر می شود.

حکام ایالات متحده در طول عمر این کشور سعی کردند تا برای مردم خود نیز چهره ای بزک کرده ارائه دهند و مردم این کشور هم فریب این قیافه زیبا را خوردند و با آن کنار آمدند.

اما اکنون شرایطی پیش آمده است که آمریکای بزرک کرده و زیبایی که دلبری می کرد و همگان را فریفته خود می نمود، ناگهان پرده برانداخته و چهره واقعی و حقیقی خود را برای همگان آشکار کرده است.

آیا این آمریکا با آمریکای چند سال پیش از نظر رفتاری و ظاهری با هم یکی است؟

آمریکای پیش از این و در واقع چند سال پیش از این سعی میکرد تا با پنبه سر ببرد اما اکنون قداره را از رو بسته و آشکارا هم تیغ به شهروندان خود می زند و هم مردم کشورهای دیگر.

ماجرای قتل سیاه پوستان ونژاد پرستی که در میان سران رژیم آمریکا وجود دارد، تازگی ندارد، سال ها است که سرخپوستان که مالک اصلی آمریکا هستند و سیاه پوستان که به بردگی آمریکایی ها در آمدند، تحت فشار، شکنجه، تبعیض و جنایت رژیم ایالات متحده قرار دارند اما تا چند سال پیش از این رسانه ها ب این اندازه گسترده و فراگیر نشده بود تا بتواند جنایات نظام لیبرال سرمایه داری را به تصویر بکشد و در میان افکار عمومی جهان پخش کند و همگان را نسبت به سیاست های رژیم آمریکا آگاه سازد.
یک سیاه پوست به طرز فجیعی به دست پلیس آمریکا کشته می شود.

این سیاه پوست به اتهام داشتن اسکناس تقلبی در خیابان بازداشت شده و از سوی پلیس با خشونت هر چه تمامتر بر روی زمین انداخته شده و زانوی پلیس جنایتکار بر روی کردن و گلوی این سیاه پوست، باعث خفگی و مرگ او می شود و ترامپ نیز با وقاحت هر چه تمامتر به نیروهای پلیس دستور می دهد به سوی معترضین شلیک کنند.
شاید این نخستین اعتراض مردم آمریکا به سیاست های نژاد پرستانه دولت و حاکمیت خود نباشد، اما این بار با دفعات قبلی تفاوت دارد، گستردگی اعتراضات و تظاهرات مردم آمریکا علیه اقدام پلیس در قتل یک سیاه پوستی که درد تبعیض نژادی را در جان دارد، نشان دهنده ان است که مردم ایالات متحده نیز از شعور برخوردارند و اگر تاکنون نسبت به رفتارهای سران خود واکنشی نشان نداده اند، از یک سو به خاطر سرکوب و دیکتاتوری حاکمیت آمریکا بر سر مردم این کشور بوده و از سوی دیگر ناآگاهی از عملکرد غلط سران رژیم آمریکا به خاطر انتشار اخبار و گزارش های فریب دهنده و غلط رسانه های وابسته به جریان رژیم ایالات متحده که تحت تأثیر مستقیم لابی صهیونیستی قرار دارد و بسیاری از رسانه های آمریکا در دست صهیونیست ها است.
اعتراضات و تظاهراتی که اکنون در برخی شهرهای آمریکا علیه اقدام پلیس این کشور آغاز شده، حتی باعث نگرانی رژیم اسرائیل و دیگر رژیم های همپیمان آن گشته است.
صهیونیست ها اگر آمریکا را از دست بدهند، نابودی آنها سریع تر اتفاق خواهد افتاد  سرکوب هایی که دردوران ترامپ علیه مردم این کشور آغاز شده، به خاطر نگرانی شدید از آینده لیبرال سرمایه  داری حاکم در ایالات متحده است که ویروس کرونا نقاط ضعف آن را بیشتر نمایان ساخته است.