کد خبر: 189494

تهران از ابتدای سال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشت

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین پایتخت از ابتدای سال فقط ۱۵ روز هوای پاک داشته است.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین نیز  بر روی اعداد ۷۰ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۶۱ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۵۰ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

منبع: انتخاب