کد خبر: 189478

دانشجویان بدون پرداخت مبلغ اضافی تحصیل کنند

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان بدون پرداخت مبلغ اضافی ترم تحصیلی خود را می گذرانند چراکه افزایش شهریه در این دانشگاه اعمال نشده و میزان شهریه طبق تعرفه سال گذشته است.
اتاق خبر 24

امیرحسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور درباره موضوع مطالبه تغییر زمان امتحانات دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به سیاست ها و مهم تر از همه وجود ویروس کرونا دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی جدید به هیچ عنوان شهریه دانشجویان را افزایش نداده است و تمامی دانشجویان بدون پرداخت مبلغ اضافی ترم های تحصیلی خود را می گذرانند.

وی افزود: افزایش شهریه در دانشگاه پیام نور اعمال نشده است و دانشجویان طبق روال گذشته بر اساس میزان شهریه  تعرفه  سال گذشته تحصیل می کنند و تأکید می کنم این دانشگاه افزایش شهریه نداشته است.

منبع: خبرگزاری فارس