کد خبر: 189451

؛ وضعیت نیروگاه های برق در تابستان چگونه است؟

شاید برای بسیاری از مردم این سوال مطرح شود که با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مصرف سوخت چه تغییری کرده است.
اتاق خبر 24

ایران از جمله کشور‌هایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر کننده‌های اصلی نفت محسوب می‌شده‌است. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان (دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب) قرار دارد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی برخوردار است.

از جمله موارد اهمیت این می‌باشد که یکی از دو کشوری است که قادر است به‌طور مستقل و مستقیم، نفت و گاز استحصال شده از منبع عظیم دریای خزر را صادر کند، که البته از این منظر نیز به دلیل کوتاهی مسافت از رقیب صادراتی خود که روسیه است، می‌تواند پیشی گیرد.

کشــور مــا بــه لحــاظ داشــتن منابــع غنــی و گســترده نفــت و گاز نســبت بــه ســایر کشــور‌ها از وضعیــت ممتــازی برخــوردار اســت. وجــود همیــن منابــع عظیــم و ســهولت دسترســی بــه آنهــا، از یــک ســو تامیــن مطلــوب انــرژی کشــور را در پــی داشــته و از ســوی دیگــر درآمــد ارزی کشــور را ســبب گردیــده اســت.

متاســفانه رفتــار غیرعقلانــی مــا بــا مصــرف انــرژی طــی چندیــن دهــه گذشــته، موجــب مصــرف بــی رویــه آن در بخــش هــای غیرمولــد و آلاینــده محیــط زیســت گردیــده و از ســوی دیگــر ارز حاصــل از صــادرات ایــن منابــع. باعــث وابســتگی شــدید بودجــه دولتــی کشــور بــه درآمدهــای نفتــی شــده اســت.

ایران نهمین مصرف‌کننده انرژی در دنیا

این در حالی است که طبق آخرین آمار ایران، کشورمان نهمین مصرف‌کننده انرژی در دنیا شناخته شده و این مصرف انرژی معادل ۴/ ۳ میلیون بشکه نفت خام در روز است. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دنیا طی این سال‌ها دو برابر شده است.

در حال حاضر ایران، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا (مجموع ذخایر نفت و گاز) به حساب می‌آید. مطابق آمار رسمی و تاییدشده مراجع معتبر بین‌المللی، ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت (۳/ ۹ درصد از کل منابع نفتی دنیا) و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز (۱۸ درصد دنیا) در اختیار دارد.

به‌طور کلی، ۴/ ۲ درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می‌شود که در بین کشور‌های دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را دارد. این تولید انرژی معادل ۶/ ۳ میلیون بشکه نفت خام است. همچنین ۸/ ۱ درصد انرژی کل دنیا در ایران مصرف می‌شود که این میزان مصرف سبب شده ایران در بین کشور‌های دنیا جایگاه نهم از نظر مصرف انرژی را داشته باشد. در این راستا، مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با تاکید بر اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست به بررسی عوامل این موضوع پرداخت و راهکار‌هایی را نیز ارائه کرد.

براساس این گزارش، هادی مدقق مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوری‌های نوین توانیرگفت: منظور از شدت انرژی مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص بیانگر این است که به ازای تولید به مقدار معینی از کالا و خدمات که بر حسب واحد پول مشخص می‌شود چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. برای مثال در ازای تولید یک تن سیمان چه مقدار برق و گاز مصرف می‌شود. این موضوع یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده بهره‌وری انرژی در یک کشور و یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی انرژی است.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران در حوزه شدت مصرف انرژی مناسب نیست، گفت: ایران یا همیشه در انتهای لیست قرار دارد یا در یکی مانده به آخر، درحالی‌که شدت مصرف انرژی در کل دنیا مخصوصا در کشور‌های اروپایی رو به بهبود است. کشور‌هایی که بحث انرژی و بهره‌وری انرژی برایشان اهمیت دارد و منابع فسیلی ندارند روی بحث بهره‌وری کار می‌کنند. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با اشاره به وضعیت تجهیزات خانگی عنوان کرد: رتبه انرژی تجهیزات خانگی در طول چند سال گذشته رو به بهبود بوده است. برای مثال رتبه انرژی یخچال‌ها در چند سال گذشته در بازار F یا G بوده، اما درحال حاضر A یا A پلاس است. متاسفانه این روند در کشور منفی و شدت مصرف انرژی در ایران رو به افزایش است. درواقع به اندازه‌ای که مصرف انرژی زیاد می‌شود تولید ناخالص داخلی زیاد نمی‌شود.

براساس این گزارش، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی ددر خصوص تحویل گاز به نیروگاه‌ها گفت: سال گذشته روزانه میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت تحویل داده می‌شود و تحویل سوخت گاز نیروگاه‌ها نسبتا خوب است، اما تغییر آن‌چنانی ایجاد نشده است.


سخنگوی صنعت برق ادامه داد: با توجه به کاهش تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل و مازوت برای تولید برق استفاده می‌شود. هر چند در شرایط فعلی وضعیت ذخایر گازوئیل نیازمند این است که بیشتر شود.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی از سال ۱۳۷۷ به تدریج افزایش یافته که این موضوع بیانگر بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش خانگی است یعنی ارزش افزوده‌ای به ازای مصرف انرژی برای کشور ایجاد نمی‌شود، هرچند این بخش به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی شناخته شده است.

بنابراین باید سیاست‌های مناسب در جهت اصلاح قیمت انرژی و کاهش یارانه‌های انرژی، دستیابی به انرژی هسته‌ای جهت بهره‌مندی از مناسب‌ترین انرژی تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی، بادی و ...) و همچنین افزایش بهبود تکنولوژی و نوسازی تجهیزات تولید به منظور کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی در ایران به کار گرفته شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا