کد خبر: 189427

نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان استثنایی در شرایط کرونا

سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شیوه نامه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در شرایط بحران کرونا را ابلاغ کرد.
اتاق خبر 24

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اضطراری مدارس، شیوه نامه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مدارس استثنایی در شرایط بحران کرونا ابلاغ شد. رعایت دستورالعمل برگزاری امتحانات و آزمون‌های تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله‌گذاری علاوه بر مفاد این شیوه نامه الزامی است.

این شیوه‌نامه برای دوره‌های تحصیلی پیش‌دبستانی، ابتدایی تمامی دانش آموزان با نیازهای ویژه؛ دوره اول و دوم متوسطه (شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای وکاردانش)؛ دوره دوم متوسطه شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای و دوره دوم متوسطه حرفه‌ای؛ دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای و دوره دوم متوسطه حرفه‌ای و دوره دوم متوسطه حرفه‌ای تدوین‌ شده است و به‌تفصیل شرایط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هریک از بخش‌ها شرح داده‌ شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا