کد خبر: 189345

اسامی مفقودشدگان را اعلام کنید

احمد الذواق از کاربران معروف عراقی در پاسخ به توییت محمد الکربولی مالک شبکه "دجلة" که خواستار بررسی وضعیت ربوده شدگان در مناطق اهل سنت عراق شده بود، نوشت:
اتاق خبر 24

من تو را به چالش میکشم در حالیکه خودت مالک یک شبکه هستی

از تو میخواهم که نام این مفقودان و ربوده شدگان را نام ببری

نمیخواهد ۱۰۰۰تا از آنها نام ببری بلکه فقط ۵۰اسم از آنها را نام ببر...

پ.ن: برخی کاربران عراقی با انتشار هشتگ #وینهم (کجایند؟) درخواست بررسی وضعیت مفقودشدگان در مناطق اهل سنت در زمان جنگ با داعش را دارند.

لازم به ذکر است که اکثر این افراد مفقود یا ربوده شده، از نیروهای عراقی جذب شده به گروه داعش بودند که جنایات زیادی در حق عراقیها انجام دادند.

برخی تحلیلگران هدف از برجسته سازی این مسئله توسط رسانه های فرقه گرای عراق را، تصویب قانون عفو عمومی جهت بخشش و رهایی تروریست ها میدانند.