کد خبر: 189337

بازی جدید بانک‌ها

در حالی که مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود زمان پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه در ماه های اسفند 98 تا اردیبهشت 99، به پایان مهلت پرداخت این وام ها منتقل شود، برخی بانک ها این اقساط را جزو بدهی بانکی افراد قرار می دهند تا اخذ وام جدید از بانک‌ها برای این افراد و حتی ضامن شدن برای افراد دیگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد.
اتاق خبر 24

با آغاز شیوع کرونا در کشور در اواخر بهمن ماه پارسال و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها در کشور، دولت تصمیم گرفت با اجرای برخی مصوبات، فشار اقتصادی وارد شده به زندگی میلیون ها نفر از مردم را تا حدودی کاهش دهد.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی شد، تعویق سه ماهه اقساط کلیه وام های قرض الحسنه دریافتی مردم از بانک‌های مختلف به مدت سه ماه (اسفند 98 تا اردیبهشت 99) بود.

در بند «الف» ابلاغیه بانک مرکزی مورخ 15 اسفندماه 98 به بانک ها درباره این مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت‌کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ 1398/10/1 در طبقه جاری قرار داشته باشد، اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت نمایند».

علی رغم صراحت مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی و تاکید مجدد بانک مرکزی در تاریخ 21 اسفندماه و در حاشیه اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط وام‌هایشان خواهند بود، مبنی بر اینکه «یادآور می شود اقساط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند»، برخی بانک ها به بهانه های مختلف حاضر به اجرایی کردن این موضوع نشدند و حتی اقدام به برداشت خودکار مبالغ این اقساط از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آن‌ها کردند. همین امر، انتقادات گسترده مردم و رسانه ها را به دنبال داشت.

با توجه به همین موضوع، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی در تاریخ 1399/01/06 به بانک‌ها، اعلام کرد: «متذکر می‌شود تمامی دریافت‌کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آن ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر می باشند. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آن ها برداشت شده است را مسترد نمایند».

 

منبع: خبرگزاری ایرنا