کد خبر: 189110

بهره‌برداری از ۳ پروژه صنعت آب سیستان و بلوچستان

سه پروژه صنعت آب استان سیستان و بلوچستان ‌با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو ‌به بهره‌برداری ‌رسید.
اتاق خبر 24

این پروژه‌ها شامل سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3، طرح ساماندهی و لایروبی رودخانه سیستان و خروجی مستقل چاه نیمه شماره 4 است که سرمایه گذاری آنها از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. اجرای این پروژه‌ها به ترتیب 106، 145 و 105 میلیارد تومان هزینه داشته‌ است.

با بهره‌برداری از سازه کنترلی بین چاه نیمه یک و سه که عملیات احداث آن در سال 95 آغاز شده، به طور مستقیم برای 170 نفر و 45 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال‌زایی خواهد شد و طرح ساماندهی و لایروبی رودخانه سیستان برای 120 نفر به طور مستقیم فرصت اشتغال ایجاد می‌‌کند.

طرح خروجی مستقل چاه نیمه شماره 4 هم که از سال 89 عملیات احداث آن آغاز شده برای 60 نفر به طور مستقیم و 250 نفر دیگر به طور غیر مستقیم فرصت اشتغال ایجاد می‌کند.

پروژه سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 با ظرفیت آبگیری 600 متر مکعب در ثانیه شامل 13 متر ارتفاع دیواره‌ها، 1100 متر طول کانال‌های بخش خاکی و 32 هزار متر مکعب حجم بتن ریزی است. عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه سیستان هم شامل 26 میلیون متر مکعب خاکبرداری و 2 میلیون متر مکعب خاکریزی است.

در مجموع بهبود وضعیت آب آشامیدنی شهری و روستایی، جداسازی آب آشامیدنی و کشاورزی،‌ مدیریت تبخیر در چاه‌نیمه‌ها، کنترل سیلاب‌های رودخانه سیستان و اشتغال 650 نفر به صورت مستقیم از مهم‌ترین اهداف وزارت نیرو برای اجرای این پروژه‌هاست.

منبع: خبرگزاری تسنیم