کد خبر: 189088

هوای تهران پاک شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۳ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۳ قرار گرفته و هوای تهران همزمان با بارش باران بهاری، پاک شده است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۷ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۴۶ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک و ۳۶ روز هوای قابل قبول داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا