کد خبر: 188941

پارکینگ فروشی با مصوبه خط آسمان

در حالی که کمبود پارکینگ مهمترین چالش مدیریت شهری است، اما باز هم شهرداری با ایجاد خط آسمان به دنبال ایجاد تراکم است.
اتاق خبر 24

به گفته مدیران شهری هرگاه از مردم ساکن در پایتخت درباره بزرگترین مشکلات این کلانشهر بپرسیم و از آن‌ها نظرسنجی کنیم حل دو مشکل ترافیک و آلودگی هوای تهران مهمترین دغدغه آن‌هاست، به شکلی که از نظر مردم حل مشکل و معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و جمع آوری معتادان متجاهر در رتبه‌های پس از ترافیک و آلودگی هوا  قرار می‌گیرد.

حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت به شعاری بدل شده است که هرگاه فردی قصد تکیه زدن بر مسند مدیریت شهری را دارد با بیان اینکه می‌توان ترافیک و آلودگی هوای پایتخت را حل کرد و نسخه آن در مشت اوست، توانسته رأی اعتماد از نهاد‌های مسئول و مردم بگیرد و پشت خود را به کرسی گرم مدیریت شهری تکیه دهد.

این شعار‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بسیاری از مدیران فارغ از مسئولیت‌های خود به دنبال تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران پیش از خود هستند و تمام مشکلات را به یکدیگر وصل می‌کنند تا به همه ثابت کنند اگر در نقطه‌ای از پایتخت شاهد ترافیک و آلودگی هوا هستیم به دلیل آن است که مدیران اسبق شهری در نقطه‌ای دیگر طرح عمرانی غلط اجرا کرده اند.

با روی کار آمدن شورای شهر پنجم (شهریور ۹۶) هنوز بعد از گذشت بیش از ۳۶ ماه از فعالیت این نهاد هنوز مدیران شهری به دنبال عیب جویی و اثبات ناکارآمدی مدیران اسبق شهری هستند و تا به امروز گام موثری برای حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا بر نداشته اند.

در کنار انفعال مدیریت شهری در حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا که گام موثر آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بود، حال این روز‌ها به بهانه قفل شدن معابر پایتخت ناشی از لغو طرح ترافیک مدیریت شهری به دنبال اجرای مجدد محدودیت‌های ترافیکی (طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا) است تا به بهانه بازگشایی معابر قفل شده مناطق مرکزی پایتخت، این منبع درآمد خود از این محل را مجدد احیاء کند.

در کنار بازی مدیریت شهری با جان مردم با اجرای محدودیت‌های ترافیکی (طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا) در روز‌های کرونایی پایتخت، حال شهرداری تهران لایحه‌ای با عنوان محرک اقتصادی پایتخت با تمرکز صنعت ساختمان را به شورای شهر تهران ارائه کرد که با استفاده از آن بتواند به شکل جامع تری منابع مالی از دست رفته خود را در روز‌های کرونایی پایتخت جبران کند.

لایحه محرک اقتصادی که در ۱۷ بند تهیه شده است بر صنعت ساخت و ساز تمرکز دارد و در کنار ارائه بسته‌های تشویقی به بساز بفروش‌ها که مدیریت شهری تمرکز ویژه‌ای روی تبلیغ آن‌ها دارد و با استفاده از رسانه‌های در اختیار خود می‌خواهد به شهروندان به گونه‌ای القا کند که دنبال کسب درآمد نیست،  بند خط آسمان را در آن به تصویب رساند.

اگر بخواهیم خط آسمان را به زبان ساده تعریف کنیم با تصویب آن به شهرداری تهران اجازه داده شد اگر در خیابان و کوچه‌ای ساختمان‌هایی با ارتفاع متفاوت وجود داشت (ساختمان ۵ طبقه در کنار ساختمان ۳ طبقه قرار داشت) به دلیل اشرافیت ساختمان ۵ طبقه بر روی ساختمان ۳ طبقه و حفظ خط آسمان می‌توان ساختمان‌های ۳ طبقه با ۲ طبقه تراکم را به ارتفاع ساختمان‌های مجاور رساند تا اشرافیت ساختمان‌های اطراف از روی آن‌ها برداشته شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا