کد خبر: 188915

خطرات خرید "ماسک" و "الکل" از دستفروشان

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه نسبت به خطرات خرید ماسک و الکل از دستفروشان هشدار داد.
اتاق خبر 24

بهمن خدادادیانبا اشاره به افزایش مصرف ماسک و الکل به دنبال شیوع بیماری کرونا، گفت: متاسفانه در این روزها، شاهد عرضه این اقلام توسط برخی دستفروشان هستیم که این امر با خطرات بسیاری همراه است.

وی افزود: بعضا ماسک هایی که توسط دستفروشان عرضه می‌شود استفاده شده بوده که مجدد توسط این افراد شسته، اتوکشی شده و بسته بندی و عرضه می شود.

خدادادیان تصریح کرد: همچنین برخی از این ماسک ها ماسک‌های خانگی است که توسط خود دستفروشان و بدون رعایت شرایط بهداشتی تهیه شده و عملا محل آلودگی است.

این کارشناس بهداشت محیط در خصوص خطرات خرید الکل از دستفروشان نیز هشدار داد  وافزود: بعضا الکل هایی که توسط دستفروشان عرضه می شود الکل متانول صنعتی است که استفاده از آن با خطرات و مضرات بسیاری همراه است.

وی افزود: برخی از این افراد الکل متانول صنعتی را با استفاده از برخی مواد، بی رنگ کرده و به جای الکل اتانول عرضه می کنند.

خدادادیان خاطرنشان کرد: در بحث مقابله با کرونا تنها الکل اتانول 70 درصد جوابگو است و استفاده از متانول صنعتی به دلیل وجود ترکیبات آروماتیک نه تنها کمکی به بحث مقابله با کرونا نمی کند، بلکه استفاده از آن شدیدا سرطان زا است.

خدادادیان تصریح کرد: ماسک و الکل و سایر اقلام بهداشتی تنها باید از داروخانه ها تهیه شود و افراد باید هنگام خرید به آرم سیب سلامت بر روی بسته بندی این اقلام دقت داشته باشند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت