کد خبر: 188836

هوای تهران در ۲۳ اردیبهشت پاک شد

هوای پایتخت در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد.
اتاق خبر 24

کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه (بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۹) با شاخص ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۴ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا