کد خبر: 188751

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۰ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۳۶ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالیست که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۲۳ روز هوای پاک و ۲۸ روز هوای قابل قبول داشت.

همچنین نسبت به روزهای اخیر دمای هوای پایتخت افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا