کد خبر: 188690

قیمت دلار امروز شنبه ۲۰ /۰۲/ 99

قیمت دلار در بازار ۱۶,۲۸۰ (شانزده هزار و دویست و هشتاد ) تومان شد.
اتاق خبر 24

قیمت دلار  در بازار تهران به ۱۶,۲۸۰ (شانزده هزار و دویست و هشتاد ) تومان شد.

 
قیمت یورو در بازار تهران امروز

همچنین قیمت یورودر بازار تهران، به ۱۷,۷۰۰ (هفده هزار و هفتصد ) تومان رسید.

 
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ثابت ماند.

 قیمت خرید دلار آمریکا: 15,600 تومان  (0)

 قیمت فروش  دلار آمریکا: 15,700 تومان  (0)

 قیمت خرید یورو: 17,000 تومان  (0)

 قیمت فروش  یورو: 17,100 تومان  (0)

منبع: خبرگزاری ایسنا