کد خبر: 188618

گرما مانع انتقال کرونا به افراد نمی‌شود

رییس بیمارستان گلستان کرمانشاه گفت: اگر گرم شدن هوا منجر به حضور در مناطق محدود جغرافیایی و ایجاد اجتماع و ازدحام شود ویروس کرونا هیچ مانعی برای ابتلای افراد به واسطه صرفا گرم شدن ندارد.
اتاق خبر 24

وزیری رییس بیمارستان گلستان کرمانشاه  گفت: گرم شدن دمای هوا به طور معمول فراوانی عفونت‌های تنفسی حاد و ویروسی را کاهش می‌دهد؛ ولی در مدل سازی‌هایی که انجام شده دیده‌اند که این ویروس کووید ۱۹ حتی در درجه حرارت ۴۷ درجه سانتیگراد هم می‌تواند از یک فرد بیمار به فرد مستعد انتقال پیدا کند.

او افزود: بنابراین نوسانات ناشی از گرم شدن هوا را خواهیم داشت؛ یعنی احتمالا در یک دوره‌ای امکان دارد در ابتدای امر کمتر شدن این بیماری را بر اثر گرمای هوا شاهد باشیم و ببینیم که به یک حد ثابتی رسیده، ولی اگر این گرم شدن منجر به حضور در مناطق محدود جغرافیایی شود و ایجاد اجتماع و ازدحام کند طبیعتا ویروس کرونا هیچ مانعی برای ابتلای افراد به واسطه صرفا گرم شدن ندارد.

رئیس بیمارستان گلستان با بیان اینکه این ویروس مقاومت زیادی دارد، اضافه کرد: نباید این خوشبینی را داشت که گرم شدن دمای هوا منجر به متوقف شدن زنجیره انتقال شود و می‌تواند حتی برعکس هم عمل کند؛ یعنی افراد در محیط‌های گرم در کنار هم قرار بگیرند و به دلایل متعددی فاصله امن ۱.۵ تا ۲ متر را رعایت نکنند و از انتقال ویروس آزرده شوند و طبیعتا بیماری را منتقل کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران