کد خبر: 188576

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین غلظت آلاینده های هوا بر روی عدد ۸۲ قرار دارد و بنابراین کیفیت هوا سالم است.
اتاق خبر 24

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران در ۱۲ ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه‌ها بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته است.

غلظت آلاینده‌های ازن، دی اکسیدگوگرد، مونواکسید کربن و ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون در شرایط پاک قرار دارند، اما دی‌اکسید نیتروژن با غلظت ۶۸ و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با غلظت ۶۱ در شرایط قابل قبول برای همه گروه‌های جامعه قرار دارند.

با توجه به افزایش یک درجه‌ای هوای تهران نسبت به روز گذشته و همچنین کاهش سرعت وزش باد، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در ساعات آتی دور از انتظار نیست.

منبع: خبرگزاری ایرنا