کد خبر: 188522
یادداشت های اتاق خبر 24:

پایان عمر اصلاحات

این روزها سخن در باره اصلاح طلبان و آینده و سرنوشت جریان اصلاحات خواهی در ایران فراوان است.  
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

جریان اصلاحات اکنون خود نگران آینده سیاسی و جایگاه و پایگاه اجتماعی خود است چرا که به نظر می رسد به این درک رسیده است که در طول سال ها فعالیت سیاسی و حزبی خود، عملکرد خوبی نداشته بلکه فراتر از آن، سیاست های این جریان باعث بروز گرفتاری ها و مشکلات بسیاری برای مردم، کشور و انقلاب شده است.
بازخوانی کوتاهی از عملکرد جریان اصلاحات روشن می کند که چه فرایندی از رفتارهای این طیف سیاسی در کشور رخ داده و باعث چه مشکلاتی شده است.

اکنون پس از گذشته 41 سال از انقلاب اسلامی، یک جریان سیاسی که از همان ابتدا حضور و نفوذ خود را در انقلاب نشان داد و به یک طیف سیاسی تندرو تبدیل شد و سپس با شعار اصلاحات به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد، نگران آینده سیاسی خود است و تلاش می می کند تا خود را احیا کند.

نقدهایی که از سوی شخصیت های جریان اصلاحات به خود می شود، نشان از متنبه شدن است یا برای آن است که خود را اصلاح کنند و در این اصلاحات بار دیگر با روش های تازه کشور را با چالش روبرو سازند؟!
اصلاح طلبان دولت و مجلس را در دست داشتند، اما عملکرد آنها آنقدر درون سازمانی و بر اساس خواسته های سیاسی جناحی خود بود که همه انقلاب، مردم و کشور نادیده گرفته شده بود.
بی توجهی آنها به پیرامون خود، آرمان های انقلاب، نیازهای مردم و شعارهایی که برای پیوستن و تحقق آنها هزینه های زیادی پرداخت شده بود، به چشم جریان اصلاح طلبی دیده نمی شد.

فتنه 78 که از سوی اصلاح طلبان راه اندازی شد و دشمنان داخلی و خارجی نیز به کمک آمدند تا شاید بتوانند انقلاب اسلامی را به زمین بزنند، تنها یک نمونه از اقداماتی است که اصلاح طلبان مسبب آن بودند و سپس این فتنه پس از 10 سال به فتنه 88 کشانده شد.

کارنامه این طیف سیاسی سرشار از رفتارها و اقداماتی است که تنها و تنها در صدد ایجاد چالش های سیاسی در کشور بوده است و در این رهگذر سعی داشته تا با فشارهای سیاسی به نظام اسلامی، رویکردهای انقلابی را تغییر دهد.

مفهوم تغییر رویکرد انقلابی چیزی جز تن دادن به سیاست های آمریکا برای پایان دادن به خصومت و دشمنی های بین دو کشور نیست.

اصلاح طلبان علاج مشکلات کشور را عادی سازی روابط با آمریکا و غرب می دانند و گسترش این روابط را نیز عامل پیشرفت می پندارند!

اعقتاد جریان سیاسی اصلاح طلب بر این روش استوار است که باید از سیاست های انقلابی دست شست و همانگونه که آمریکایی ها می خواهند یک کشور نرمال از نظر آنها شد، یعنی یک کشور سرسپرده و مطیع!
اصلاح طلبان در مقاطعی توانستند با لطایف الحیلی قدرت را در کشور به دست گیرند، اما ناکار آمدی آنها باعث شد تا نه تنها کشور از پیشرفت های متوازن عقب بماند بلکه باعث شکل گیری مشکلات سیاسی و اقتصادی گشت.
اکنون که مجلس دهم رو به پایان است و در آستانه تشکیل مجلس یازدهم با ترکیب تازه با کمترین حضور نماینده اصلاح طلب قرار داریم و از سوی دیگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 یکسال باقی مانده است، اصلاح طلبان با خود انتقادی، سعی دارند تا خود را باز یابند شاید بتوانند ریاست جمهوری سال 1400 را از آن خود کنند.
اصلاح طلبان نیازمند تغییر رویکرد و سیاست هستند، تغییری که در راستای قرار گرفتن در چارچوب انقلاب اسلامی باشد، در غیر این صورت نمی توانند با ادامه سیاست های پیشین خود به حیات سیاسی ادامه دهند.
اگر اصلاح طلبان قانع شده باشند که در گفتمان و عقاید خود شکست خورده اند و دیگر جایگاه و پایگاهی در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور ندارند، شاید بتوانند با تغیییراتی که درون سازمان خود ایجاد می کنند، کمک حال انقلاب، مردم و کشور باشند.
زمانی که شخصیت های اصلاح طلب مانند تاجزاده و امین زاده پرتاب ماهواره نور را که یک دستاورد بسیار بزرگ در زمان تحریم اقتصادی و تهدیدات آمریکا انجام شده اینگونه تعبیر می کنند که«مراقب باشید با پرتاب ماهواره نور شرایط ما از نظر اقتصادی و اجتماعی مثل شوروی نشود» نشان از همان سیاستی است که طی این سالها دنبال آن بوده اند.
اصلاح طلبان اکنون اگر نمی توانند خود را با مردم، انقلاب و آرمان های آن تنظیم کنند، بهترین کار ممکن آن است که به عمر سیاسی خود پایان دهند و به حاشیه بروند و انقلاب را به اهل آن واگذار کنند که به نظر می رسد با توجه به رفتارها و سیاست های این طیف سیاسی آنها از نااهلان هستند که می خواهد انقلاب مصادره کرده و به زمین بزنند.