کد خبر: 188458

هوای تهران در ۱۴ اردیبهشت پاک شد

هوای پایتخت در چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۴۹ در شرایط پاک قرار دارد.
اتاق خبر 24

کیفیت هوای تهران امروز یکشنبه (چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۹۹) با شاخص ۴۹ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۶۲ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا