کد خبر: 188419

برگزاری حضوری امتحانات مشروط به اجازه ستاد کرونا

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: برگزاری امتحانات به صورت حضوری از اختیارت دانشگاه‌ها است، اما باید ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه دهد.
اتاق خبر 24

علی خاکی صدیق درباره راهکارهای وزارت علوم برای برگزاری دروس عملی و اینکه آیا قرار است راهکارهای جدیدی درباره این دروس ارائه شود، گفت: راهکارهای برگزاری دروس عملی در سند ۲۰ بندی که توسط معاونت آموزشی وزارت علوم در راستای تسهیلات آموزشی به دانشگاه‌ها ارائه شده بود، آمده است و راهکار ارائه شده توسط معاونت آموزشی وزارت علوم همان است.

نحوه برگزاری دروس عملی دانشگاه‌ها

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که نمی‌توان دروس عملی را به صورت الکترونیکی برگزار کرد، دانشگاه‌ها می‌توانند در تابستان این کلاس‌ها را برگزار کنند و اگر امکان اجرای آن را در تابستان نداشته باشند، می‌توانند آن را به ترم آینده موکول کرده ولی نمرات آن را برای ترم جاری لحاظ کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره برگزاری امتحانات به صورت حضوری نیز گفت: برگزاری امتحانات به صورت حضوری از اختیارات دانشگاه‌ها است که اگر شرایط مهیا باشد و ستاد ملی کرونا اجازه دهد می‌توانند امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند.

برگزاری امتحانات حضوری مشروط به اجازه ستاد ملی کرونا

وی تاکید کرد: برگزاری امتحانات به صورت حضوری مشروط به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است و حتماً باید این ستاد اجازه دهد.

ارسال پروتکل شرایط حضور دانشجویان دکتری در آزمایشگاه‌ها

خاکی صدیق درباره حضور دانشجویان دکتری در آزمایشگاه‌ها نیز افزود: پروتکل شرایط حضور دانشجویان دکتری در آزمایشگاه‌ها با نظر وزارت بهداشت تهیه شده و به دانشگاه‌ها ارسال شده است و این پروتکل شرایط حضور دانشجویان دکتری در آزمایشگاه‌ها را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: در این پروتکل اینکه چگونه فاصله رعایت شود و یا اینکه اگر آزمایشگاه کوچک است یک دانشجو چگونه حضور یابد آمده است و اگر این شرایط فراهم نشود و نتوانند حضور یابند الزام و اجباری نیست و این مشروط به این است که تمام شرایط بهداشت فردی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فراهم شده باشد.

منبع: جام نیوز