کد خبر: 188207

چگونه می توان تردد افراد مبتلا یا مشکوک به کرونا را کاهش داد؟

با وجود گذشت 2 ماه از شروع بحران کرونا در ایران، همچنان افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا، مجبور هستند برای رفع نیازهای خود به صورت حضوری و مستقیم به بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز درمانی مراجعه کنند.
اتاق خبر 24

با وجود گذشت 2 ماه از شروع بحران کرونا در کشورمان همچنان مردم و خصوصا افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا که ممکن است ناقل باشند، مجبور هستند برای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی و دارویی خود به صورت حضوری و مستقیم به بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز درمانی مراجعه کنند.

این درحالی است که این افراد و این مکان ها، پرخطر محسوب شده و تا حد ممکن باید تردد این افراد و مراجعه به این مکان ها محدود شود. در واقع، ممکن است که این افراد مبتلا به کرونا نباشند ولی در حین تردد و یا در داخل این مراکز درمانی که جزو اماکن پرخطر هستند به کرونا مبتلا شوند.

حال این سوال مطرح می شود که راهکارهای کاهش تردد افراد مبتلا یا مشکوک به کرونا در شرایط فعلی چیست؟

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

منبع: خبرگزاری فارس